Projekti

CRP – Razvoj ekspertnega sistema za optimizacijo obratovanja HE na Savi ter NEK

CRP – Razvoj ekspertnega sistema za optimizacijo obratovanja HE na Savi ter NEK na osnovi napovedi nizkih pretokov Save sedem dni vnaprej

Projekt povezuje tri ključne točke: Obratovanje Nuklearne elektrarne Krško, zagotavljanje poplavne varnosti in evakuacije visoke vode ter elektroenergetiko. Upravljanje sklenjene verige HE na Savi predstavlja kompleksen optimizacijski problem, ki pogojuje uporabo ustreznih orodij, s katerimi bo s poznavanjem dejanskih vhodnih parametrov (hidrološki podatki, energetska raba) mogoča simulacija dejanskih obratovalnih razmer v realnem času.

Slovenski raziskovalni projekt

2008–2010

ARRS & Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS