Projekti

CROSSBOW: Čezmejno upravljanje energije iz spremenljivih proizvodnih in shranjevalnih enot, ki omogoča trgovanje na veleprodajnem trgu

CROSSBOW je projekt, ki temelji na upravljavcu prenosnega omrežja z dvema strateškima ciljema:

  • Uspešno uvajanje sklopa tehnoloških rešitev na trgu v roku 24 mesecev po zaključku projekta, ki omogočajo povečanje skupne uporabe sredstev za spodbujanje čezmejnega upravljanja prenosnih omrežij s spremenljivimi obnovljivimi viri energije in enotami za shranjevanje,
  • Zmanjšanje operativnih stroškov omrežja in izboljšanje izkoristkov OVE in skladiščnih enot.

Uresničitev tega strateškega cilja bo vključevala štiri vidike, ki jih je obravnaval LCE-04-2017. Projekt bo pokazal različne tehnologije, ki bodo upravljavcem prenosnih omrežij povečale prožnost in robustnost omrežja:

  • Boljši nadzor čezmejnih prenosov energije,
  • Nove rešitve za shranjevanje energije – distribuirane in centralizirane, ki ponujajo sistemske storitve za upravljanje virtualnih shranjevalnih elektrarn (Virtual Storage Plants – VSP),
  • Boljša IKT in komunikacije – npr. boljša preglednost nad razmerami v omrežju, ki omogoča programe fleksibilne proizvodnje in aktivnega odjema,
  • Opredelitev transnacionalnega veleprodajnega trga in predlogom za poštena in dolgoročno vzdržna nadomestila za OVE, ki bi se financirala skozi nove poslovne modele, ki podpirajo sodelovanje novih udeležencev – npr. agregatorjev – in zmanjšanje stroškov.

EU raziskovalni projekt

nov. 2017–okt. 2021

Proračun 21.842.647,88 €

ETRA GROUP

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, pogodba o podpori N° 773430.

Projektni partnerji

Sodelujoče države

Španija, Romunija, Grčija, Španija, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Hrvaška, Črna gora, Severna Makedonija, Avstrija