Projekti

COMPILE: Oblikovanje energetskih otokov z vključevanjem skupnosti

Glavni namen projekta COMPILE je prikazati možnosti energetskih otokov, ki zajemajo odročna območja ter območija, ki so šibko povezana z omrežjem, za razogljičenje oskrbe z električno energijo, gradnje skupnosti ter ustvarjanja okoljskih in družbenoekonomskih koristi.

Glavni cilji:

  • Podpora lokalnih energetskih sistemov pri prehodu iz centraliziranega sistema v prilagodljivo, a stabilno decentralizirano omrežje.
  • Optimalna integracija in nadzor vseh energetskih virov in nosilcev, shranjevanje in elektromobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranek energije.
  • Spodbujanje ustvarjanja in delovanja energetskih skupnosti ob upoštevanju pozitivnih učinkov na lokalno gospodarstvo in njihovo sprejemanje s strani uporabnikov, še posebej ranljivih skupin ob zatiranju energetske revščine.
  • Ustvarjanje novih načinov za spodbujanje akterjev v vrednostni verigi k sodelovanju pri povečevanju družbenih koristi, pospeševanje sprejemanja novih tehnoloških rešitev in omogočanje obsežne replikacije razvitih tehnoloških rešitev in poslovnih modelov.

EU raziskovalni projekt

nov. 2018–okt. 2022

Proračun 6.933.605 €

LEST (FE, UL)

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, pogodba o podpori N° 824424.

Projektni partnerji

Sodelujoče države

Slovenija, Grčija, Belgija, Hrvaška, Avstrija, Španija, Portugalska