Projekti

COMPILE: Oblikovanje energetskih otokov z vključevanjem skupnosti

Glavni cilj projekta COMPILE je zagon lokalnih energetskih sistemov, ki bodo podpirali rast OVE v omejenih omrežjih in pospešili prehod centralno zastavljenega energetskega omrežja s pasivnimi odjemalci v prožno, aktivno omrežje, ki vključuje energetske skupnosti.

Vizija projekta COMPILE je podpiranje obstoječega centralno naravnanega sistema z nastankom energetskih skupnosti, ki z optimalnim načrtovanjem pozitivno vpliva na družbo. To vodi v ekonomično uporabo sredstev, pomaga lokalnim podjetjem in pospešuje dekarbonizacijo lokalnih območij.

Cilji:

  • Omogočanje lokalnih energetskih sistemov (prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje).
  • Optimalna integracija in nadzor vseh energetskih dejavnikov, shranjevanje in elektro-mobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranek energije.
  • Spodbujati ustvarjanje energetskih skupnosti ob upoštevanju pozitivnih učinkov na lokalno gospodarstvo in sprejemanje uporabnikov ob upoštevanju ranljivih skupin (energetska revščina).
  • Ustvariti nove načine za spodbujanje akterjev v vrednostni verigi za sodelovanje pri povečanju družbenih koristi, pospešiti sprejemanje novih tehnoloških rešitev in omogočiti obsežno replikacijo razvitih tehnoloških rešitev in poslovnih modelov.

EU mednarodni projekt

nov. 2018–okt. 2022

Proračun 6.933.605 €

LEST (FE, UL)

Ta projekt je financiran s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, pogodba o podpori N° 824424.

Projektni partnerji

Sodelujoče države

Slovenija, Grčija, Belgija, Hrvaška, Avstrija, Španija, Portugalska