Projekti

ARENA2: Ocena delovanja in nadgradnja modelov za napovedovanje proizvodnje OVE – ARENA 1

Projekt, naročen s strani Borzen d.d., je vseboval oceno delovanja, rekalibracijo in nadgradnjo modelov za napovedovanje proizvodnje OVE razvitih v ARENA 1 na podlagi novih podatkov meritev proizvodnje.

Industrijski projekt

2011

Borzen d.d.