Projekti

ARENA: Napovedovanje proizvodnje OVE

Cilj projekta ARENA je bil razvoj programske opreme/modelov za napovedovanje proizvodnje OVE. Nosilec projekta je bil Borzen d.d., slovenski operater trga z elektriko, ki je odgovoren za slovensko podporno shemo za OVE, ki potrebuje napoved proizvodnje OVE za namene trgovanja na veleprodajnem trgu z elektriko. Projekt je bil sestavljen iz dveh glavnih podprojektov: načrtovanje, razvoj in izvedba podatkovne baze o proizvodnji OVE ter oblikovanje in razvoj modelov napovedovanja OVE. Pri razvoju modelov napovedovanja OVE so bile vključene naslednje tehnologije: PV, male hidroelektrarne, vetrne elektrarne in bioplinarne.

Industrijski projekt

2010

Borzen d.d.