Dogodki

INCREASE poletna šola

Kaj: 2. INCREASE poletna šola

Kje: Ljubljana, Slovenija

Kdaj: 23.-27. 5. 2016

Druga poletna šola projekta INCREASE je potekala v Ljubljani med 23. 5. in 27. 5. 2016. Na poletni šoli, ki je bila organizirana s strani UL FE oz. LEST-a, je podiplomskim študentom in študentom zadnjih letnikov bolonjskega študija omogočila, da se srečajo, izmenjajo izkušnje in ideje ter pridobijo nova znanja o različnih temah, ki izhajajo iz Evropskega projekta  INCREASE. Glavni cilj poletne šole je bil poučevanje študentov o upravljanju distribuiranih obnovljivih virov energije na nizkonapetostnem distribucijskem omrežju. V projektu INCREASE je bilo razvitih več kontrolnih strategij in različnih pristopov glede upravljanja povečane proizvodnje porazdeljenih virov, ki so bili predstavljeni na poletni šoli.

Na poletni šoli so se študentje seznanili z različnimi kontrolnimi strategijami za porazdeljeno proizvodnjo, zagotavljanjem pomožnih storitev za sistemskega operaterja, regulativnih politik, strukture omrežnih kod in pomožnih tržnih mehanizmov ter predlaganih prilagoditev za omogočanje uspešnega zagotavljanja pomožnih storitev (AS) za delovanje elektroenergetskega omrežja, vključno s prilagodljivimi tržnimi proizvodi.

Na poletni šoli je sodelovalo 20 udeležencev iz devetih držav EU in Turčije, ki so se poleg predavanj v sklopu poletne šole udeležili tudi strokovne ekskurzije v črpalno hidroelektrano Avče.

Študenti so imeli priložnost, da se udeležijo predavanj različnih govornikov, med njimi:

  • Assoc. Prof. Dr. Andrej Gubina (vodja LEST),
  • Mag. Andreas Tuerk, MBA (Joanneum Research, Inštitut za vodno energijo in trajnost),
  • Assoc. Prof. dr. Grigoris Papagiannis (Laboratorij za energetske sisteme Oddelka za elektrotehniko in računalništvo na Univerzi Aristotel v Solunu),
  • Dr. Rafael Caire (Tehnološki inštitut Grenoble).