Novice

ŠTUDENTSKA IZMENJAVA: ANA ISABEL GUTIÉRREZ MONTOYA

21. oktobra 2020

Kaj: Študentska izmenjava ‒ Ana Isabel Gutiérrez Montoya, Polytechnic University of Valencia, Spain

Kje: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, LEST, Ljubljana, Slovenija

Kdaj: oktober 2020 – februar 2020

Ana Isabel zaključuje podiplomski študij industrijskega inženiring na Polytechnic University of Valencia v Španiji. Ekipi LEST se je pridružila za pol leta v okviru študijske izmenjave programa Erasmus+. Za to se je odločila predvsem, ker jo zanima področje obnovljivih virov energije in energetske učinkovitost. Med svojim obiskom se bo osredotočila na pisanje magistrske naloge v povezavi s projektom COMPILE, pod somentorstvom izr. prof. dr. Andreja Gubine in ob pomoči dr. Tomija Medveda.

V prostem času rada potuje in spoznava nove kulture, tako da se veseli, da bo lahko nekaj časa preživela izven svojega domačega okolja.