Novice

STORY 6. projektni sestanek

3. novembra 2017

Kaj: STORY – Šesti projektni sestanek

Kje: Gradec, Avstrija

Kdaj: 18.–20. 10. 2017

Ekipa projekta STORY se je zbrala na 6. projektnem sestanku, ki je bil organiziran v prostorih partnerja Joanneum Research v Gradcu med 18. in 20. 10. 2017. Posamezni partnerji so predstavili rezultate in napredek pri posameznih fazah projekta v zadnjih šestih mesecih.

Predstavnika LEST, izr. prof. dr. Andrej Gubina in Jernej Zupančič, sta predstavila napredek in aktivnosti v zadnjem poročevalnem obdobju pri WP7: Ekstrapolacija. Predstavljeni so bili predhodni rezultati Monte Carlo simulacije za izbrane različne scenarije razvoja omrežja, ki so bili izračunani in predstavljeni s pomočjo simulacijske platforme, narejene v programskem okolju Matlab in OpenDSS.

Več informacij na spletni strani projekta.