Novice

ŠESTI PROJEKTI SESTANEK COMPILE

18. maja 2021

Kaj: Šesti projektni sestanek COMPILE

Kje: splet

Kdaj: 12. maj 2021

12. maja se je konzorcij projekta COMPILE sestal na šestem projektenem sestanku, ki je potekal v virtualnem okolju. Srečanja se je udeležilo vseh 13 partnerjev iz 7 različnih evropskih držav. Poleg 24 predstavnikov partnerjev, se je sestanku pridružila tudi ga. Dana Dutianu, projektna referentka pri Evropski komisiji (CINEA).

Prvi del srečanja je bil posvečen poročilom v sklopi drugega poročevalnega obdobja, ki je trajalo 18 mesecev in se je zaključilo konec aprila.

Nadalje so partnerji razpravljali o napredku projekta, delu, opravljenem v posameznem delovnem sklopu (WP) in načrtovanih aktivnosti za naslednje obdobje. V okviru WP4 (Razvoj energetskih skupnosti) je bilo razvito orodje COOLkit (D4.1 Energy Community Toolkit), ki je zaenkrat na voljo v obliki poročila in predstavitvene brošure, medtem ko njegova integracija s spletno stranjo COMPILE še poteka. Kot načrtovano napreduje tudi vseh pet pilotnih lokacij – tako v smislu tehničnega razvoja in uvajanja COMPILE orodij, kot tudi na področju razvoja energetskih skupnosti.

Sestanka so se iz ekipe LEST udeležili izr. prof. Andrej Gubina, dr. Tomi Medved, Marjana Harej, Chloé Fournely, Edin Lakić in Beatriz Ildefonso.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta.