Novice

Magistrsko delo v sodelovanju z LEST

26. junija 2024

Kaj: Magistrsko delo v sodelovanju z LEST

Kje: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Kdaj: 21.6.2024

Na prvi poletni dan smo praznovali uspešen zagovor magistrske naloge našega pripravnika iz Španije, Óscarja Verdeja Martosa, Polytechnic University of Valencia. Magistrsko delo je bilo izdelano pod mentorstvom profesorja Andreja F. Gubine in somentorstvom našega kolega Edina Lakića.

Magistrsko delo se osredotoča na primerjalno analizo mehanizmov podpornih shem za obnovljive vire energije v Španiji, Nemčiji in Franciji. Ocenjuje učinkovitost subvencij, tarifnih sistemov, davčnih spodbud in tržnih mehanizmov pri spodbujanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnje toplote in električne energije.

V nalogi so opredeljene prednosti in slabosti, značilne za vsako državo, ter predlagane nove operativne poti za večjo uveljavitev obnovljivih virov energije in pospešitev prehoda k doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Poleg tega vsebuje priporočila za reformo obstoječih podpornih shem za izboljšanje njihove učinkovitosti in uspešnosti.

Naš laboratorij iskreno čestita Óscarju Verdeju Martosu za uspešen zagovor magistrske naloge in mu želi še naprej uspešno akademsko in poklicno pot!