Novice

CONSEED – Predstavitev napredka v povezavi s potrošniškimi anketami, testiranji na terenu in poskusi z modeliranjem diskretnih izbir

19. februarja 2018

Kaj: CONSEED – Predstavitev napredka v povezavi s potrošniškimi anketami, testiranji na terenu in poskusi z modeliranjem diskretnih izbir

Kje: Države partnerjev v projektu CONSEED

Kdaj: 19. 2. 2018

Po kvalitativnih podatkih zbranih s pomočjo fokusnih skupinah, je bilo v projektu CONSEED izvedenih 11 raziskav potrošnikov (spletne ankete) v gospodinjskem, storitvenem, kmetijskem in industrijskem sektorju.

V Sloveniji sta bili izvedeni anketa in vprašalnik z uporabo diskretne izbire za gospodinjstva (nepremičnine) ter anketa za podjetja v industrijskem sektorju. V skladu s predvideno časovnico projekta pa kolegi iz Irske, Norveške in Španije trenutno opravljajo testiranja na terenu, katerih rezultati bodo, skupaj z analizo rezultatov spletnih anket, predstavljeni v vmesnem poročilu v maju 2018.

Ob tej priliki bi zainteresirano javnost povabili, da se udeležijo tretje HAEE konference, ki bo potekala v Atenah v maju 2018. Predstavnica grškega partnerja v projektu CONSEED, ga. Areti Kontogianni iz University of Western Macedonia, bo organizirala sejo v povezavi s CONSEED-ovim delovanjem: “Vpogled v potrošniško odločanje za energetsko učinkovito prihodnost”, (ang. “Behavioural insights for an energy efficient future“).

Vabljeni!