Magistrska naloga
Kujtim Dauti, mag. el.

Kujtim Dauti, mag. el.
Model ocene potenciala prožnosti objektov

Sodobni trendi v elektroenergetiki kažejo na rast deleža razpršenih proizvodnih virov z možnostjo hranjenja električne energije in pametnih bremen v gospodinjskem sektorju odjemalcev oz. proizvajalcev. Cilj je, da se v prihodnosti miselnost, ki je temeljila na zagotavljanju in upravljanju prožnosti elektroenergetskega sistema samo strani proizvajalca, preusmeri na izkoriščanje prožnosti, ki jo lahko ponudijo odjemalci oz. zasebni proizvajalci.