Alumni
prof. dr. Robert Golob

prof. dr. Robert Golob
Predsednik uprave Gen-I d.o.o.

Prof. dr. Robert Golob je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko leta 1989, magistriral leta 1992 in doktoriral leta 1994. Po končanem doktoratu je kot Fulbrightov štipendist gostoval na Georgia Institute of Technology v Atlanti. Področje njegovega dela je obratovanje elektroenergetskega sistema (EES), deregulacija EES, prestrukturiranje elektro-gospodarstva, trgi električne energije in energetske strategije. V letih 1999 in 2002 je opravljal funkcijo državnega sekretarja. Kot ustanovitelj in vodja Laboratorija za energetske strategije je objavil veliko referatov iz področja zaščite EES, optimizacije virov energije in načrtovanja EES. Robert je bil vodja številnih projektov, ki se izvajajo za potrebe elektrogospodarstva. Robert Golob je trenutno predsednik uprave podjetja GEN-I d.o.o.