Alumni
dr. Martin Povh

dr. Martin Povh
Vodja oddelka za omrežne kodekse, ACER

Dr. Martin Povh je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani leta 2001 in doktoriral leta 2009. V letih 2001 – 2006 je bil zaposlen kot raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko. V Laboratoriju za energetske strategije je sodeloval pri raziskovalnem, projektnem in pedagoškem delu. Od leta 2007 do 2011 je bil zaposlen na Elektro Slovenija d.o.o. kot vodja oddelka za strategije, kjer je bil odgovoren za raziskave in razvoj na področju upravljanja zamašitev, sistemskih storitev, izravnalnega trga in trga električne energije na splošno. Sedaj dela na Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) kot Policy Officer – Team Leader for Market Codes. Na tem mestu je odgovoren za razvoj evropske zakonodaje (omrežnih kodeksov) in pravil za implementacijo delovanje enotnega evropskega trga z električno energijo.