Alumni
dr. Borut Kozan

dr. Borut Kozan
Vodja oddelka razvoja energetskih produktov, Petrol d.d.

Dr. Kozan je v LEST sodeloval kot mladi raziskovalec iz industrije. Njegovo področje raziskovalnega dela je obsegalo modeliranje trga električne energije s poudarkom na agentnem učenju, modeliranje Evropske sheme trgovanja z emisijami (EU ETS), ekonomike investicij v energetskih sistemih ter modeliranje naključnih procesov. Del doktorskega raziskovanja je opravil na Universidad Pontificia Comillas v okviru Institute for Research in Technology. Delal je v podjetju GEN-I d.o.o., kjer je začel kot analitik nadaljeval pa kot specialist za upravljanje prodajnih portfeljev. Sedaj je zaposlen pri Petrol d.d., kjer je odgovoren za razvoj na področju analitike, poslovnih modelov in procesov v segmentu prodaje in trgovanja z električno energijo in zemeljskim plinom.