Alumni
dr. Blaž Kladnik

dr. Blaž Kladnik
Analitik v oddelku za nadzora trga, ACER

Dr. Blaž Kladnik je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani leta 2008. V letu 2009 je bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko kot raziskovalec, od leta 2010 dalje pa v podjetju Holding Slovenske elektrarne d.o.o.. Na začektu je v podjetju delal kot mladi raziskovalec iz gospodarstva, po opravljenem doktoratu leta 2013 pa je bil zaposlen na delovnem mestu analitka. Njegovo področje raziskovalnega dela obsega upravljanje odjema električne energije, načrtovanje proizvodnje, ekonomiko in delovanje elektroenergetskega sistema ter obnovljive vire energije. Trenutno je zaposlen na Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).