Alumni
Benjamin Komel, mag. el.

Benjamin Komel, mag. el.
Programer

Benjamin Komel je magistriral leta 2018 na Fakultati za Elektrotehniko, Univerze v Ljubljani pod mentorstvom Prof. Dr. Marka Muniha. Naslov njegove magistrske naloge je bil “Beaglebone robotski krmilnik”. Decembra istega leta se je pridružil ekipi Laboratorija za energetske strategije kot raziskovalec in bil vključen predvsem v aktivnosti znotraj projeka COMPILE.