LEST
ensl

Analiza ključev delitve prihodka pri koordiniranih dražbah čezmejnih prenosnih zmogljivosti v regiji Srednjevzhodna Evropa

Revija: Elektrotehniški vestnik

Leto: 2010

ID: ISSN 0013-5852, letn. 77, št. 5, str. 313-320

Avtorji: Gašper Artač , Blaž Kladnik, Robert Golob, Andrej Gubina

Povzetek: 

V članku predstavljamo problem delitve prihodka pri metodi koordiniranega dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na podlagi pretokov delovne moči. Pri tej metodi je predvideno sočasno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti na več mejah. S tem se ne maksimira prihodek na posamezni meji kot pri standardni metodi NTC, ampak se maksimira prihodek celotne regije. Zastavlja se vprašanje, kako bi lahko prihodek celotne regije razdelili med udeležene sistemske operaterje. Cilj je, da bi prihodki od zamašitev sistemske operaterje spodbujali k novim investicijam v prenosno omrežje in s tem k odpravljanju zamašitev ter k temu, da bi ponudili toliko čezmejnih prenosnih zmogljivosti, kolikor jim dopuščajo razmere v prenosnem omrežju. Zato med sistemskimi operaterji potekajo intenzivne aktivnosti pri izbiri ključa delitve prihodka. Ključi so zasnovani na tehnični, ekonomski in kombinirani osnovi. V članku predstavljamo kriterije delitve prihodka, katerim bi morali ustrezati ključi, in opisujemo najzanimivejše ključe. Na podlagi izbranih scenarijev čezmejnega trgovanja v regiji Srednjevzhodna Evropa smo izvedli analizo stabilnosti ključev glede na nihanje vplivnih parametrov in osvetlili spremembe, ki jih novi ključi prinašajo glede na delitev prihodka po metodi NTC. Ugotavljamo, da ni optimalnega ključa, ki bi
zadostil vsem merilom hkrati. Kljub temu lahko izmed analiziranih ključev izberemo tiste, ki se le-tem najbolje približajo.

Ključne besede: koordinirano dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti na podlagi pretokov, kriteriji delitve prihodka pri koordiniranih dražbah čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ključi delitve prihodka, čezmejno trgovanje