Security of electricity supply

PETT – Power Engineering of Today and Tomorrow, Ljubljana, april 2009, ZLATAR, Iztok. Security of electricity supply. [Ljubljana]: Združenje študentov elektrotehnike in računalništva, 2009. [COBISS.SI-ID 7071316]