LEST
ensl

Pregled poslovno-ekonomskih modelov malih proizvajalcev elektrike po izteku subvencij in prednostnega dispečiranja

Dogodek: 13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, Maribor, 22.-24. maj 2017

Avtorji: Tomi Medved, Gašper Artač, Edin Lakić, Jernej Zupančič, Andrej Gubina

Povzetek:

Obsežne investicije v obnovljive vire energije (OVE) v zadnjih 15 letih so ustvarile velike finančne primanjkljaje v nacionalnih fondih za podporo OVE po celotni Evropi, ki so nastali kot posledica pomanjkljivosti in napak pri zasnovi prvotnih podpornih shem in zato je bila sprememba njihove zasnove neizogibna. V tem času so se razmere na energetskem trgu korenito spremenile, saj so nekatere tehnologije OVE postale konkurenčne ostalim tradicionalnim proizvodnim tehnologijam na energetskem trgu. Razvoj ostalih podpornih komplementarnih tehnologij, kot so baterije in z njimi povezane informacijske tehnologije, so omogočile in pospešile vzpostavitev novih poslovnih modelov za OVE. V prispevku so v začetku opisane prve podporne sheme za OVE ter njihove pomanjkljivosti. Nato sledi opis novih poslovnih modelov in tehnologij z vizijo dolgoročnega obstoja in učinkovitost predlaganih poslovnih konceptov v bližnji prihodnosti. V zadnjem delu prispevka pa so na kratko predstavljene energetske zadruge, platforme za množično financiranje in možnosti dodatnega vira dohodka z zagotavljanjem sistemskih storitev.

Ključne besede: net-metering, samozadostnost, aktivni odjem, energetske zadruge, sistemske storitve za sistemske operaterje distribucijskega omrežja (DSO)