LEST
ensl

Pregled indikatorjev za nadzor kratkoročnega organiziranega trgovanja z elektriko

Dogodek:  13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, Maribor, 22.-24. maj 2017

Avtorji: Edin Lakić, Gašper Artač, Tomi Medved, Jernej Zupančič, Andrej Gubina

Povzetek:

Liberalizacija energetskega trga je trend trgovanja z elektriko usmerila iz dolgoročnega bilateralnega trgovanje na kratkoročno trgovanje – trgovanje z elektriko za dan vnaprej in znotraj dneva. Skupaj z izvajanjem organiziranega trga z elektriko je postalo obvezno, da se zagotovi enake pogoje za vse tržne udeležence in prepreči možnost pojava tržnih zlorab, ki zmanjšujejo zaupanje v trg in lahko vplivajo na varnost elektroenergetskega sistema. Za zagotovitev enakih pogojev vsem tržnim udeležencem in ohranitev integritete trga je potreben temeljit nadzor. Dosežemo ga lahko z razvojem metodologije in indikatorjev, ki bi odkrili poizkuse netržnega obnašanja. V referatu so predstavljeni kratkoročni trg z elektriko, primeri tržnih zlorab in zahtev za zagotovitev učinkovitega nadzora. Predstavljeni so ekonomski indikatorji za nadzor kratkoročnega organiziranega trgovanja, ki so ponazorjeni s posameznimi primeri. Zaradi razvoja trga in pojava novitet je indikatorje potrebno vseskozi ustrezno modificirati, nadgrajevati in po potrebi definirati nove indikatorje za zagotovitev ustreznega nadzora, ohranitev varnosti trga in preprečitev morebitnih zlorab.

Ključne besede: trg z elektriko, kratkoročno trgovanje, zloraba trga, nadzor trga z indikatorji, ekonomski indikatorji