LEST
ensl

Napredno vodenje sistemskih shranjevalnikov elektrike v distribucijskem omrežju

Dogodek: 13. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, Maribor, 22.-24. maj 2017

Avtorji: Jernej Zupančič, Gašper Artač, Edin Lakić, Tomi Medved, Andrej Gubina

Osnutek: 

Naraščajoč delež razpršenih virov elektrike v nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih (DO) prinaša številne novosti pri obratovanju, vzdrževanju in načrtovanju omrežij. Politika spodbujanja okolju prijaznih obnovljivih virov (OVE) je povzročila skokovito povečanje njihovega deleža, zato lahko tudi v prihodnosti pričakujemo dodatne investicije na tem področju. S prehodom na povečan delež lokalne proizvodnje se spreminja tudi režim obratovanja omrežij – klasična radialna omrežja se počasi spreminjajo v pametna omrežja, ki učinkoviteje upravljajo z elementi v omrežju. Proizvodne enote, ki koristijo spremenljive naravne vire, kot sta sonce in veter, predstavljajo dodatno tveganje pri uspešnem vodenju omrežja zaradi pojava reverznih pretokov moči ob presežkih lokalno dostopne elektrike. Prevelika lokalna proizvodnja lahko rezultira v slabši kakovosti dobavljene elektrike, neustreznih napetostnih nivojih in preobremenitvi omrežnih elementov. Alternativna rešitev klasični nadgradnji oziroma ojačitvi omrežja je izbira lokalno prisotnih shranjevalnikov energije.

V referatu bomo opisali nizkonapetostno DO z visoko stopnjo proizvodnje iz fotovoltaike ter strukturo in implementacijo napredne, 3-nivojske metode vodenja baterijskega shranjevalnika elektrike. Shranjevalnik elektrike bo z različnimi načini vodenja služil odpravljanju težav v omrežju. Uporabil se bo kot vir elektrike za otočno obratovanje lokalnih porabnikov, za zmanjšanje koničnih vrednosti porabe in proizvodnje na nivoju transformatorja ter tudi sistemsko storitev zagotavljanja terciarne rezerve. Podrobno bomo opisali razvoj algoritma za zmanjševanje koničnih pretokov skozi transformator in določili pretoke moči skozi transformator na podlagi napovedi stopnje sončnega obsevanja in proizvodnje fotovoltaičnih enot. Iz napovedanih pretokov moči bomo za shranjevalno enoto določili mejne vrednosti moči, pri katerih se baterija začne polniti iz lokalne proizvodnje in stopnjo moči porabe, pri kateri baterija oddaja elektriko nazaj v omrežje.

Ključne besede: Shranjevalniki elektrike, distribucijsko omrežje, rezanje konične porabe.