LEST
ensl

The review of market power detection tools in organised electricity markets

Preberite več >>

Pregled indikatorjev za nadzor kratkoročnega organiziranega trgovanja z elektriko

Preberite več >>

Advanced peak shaving control strategies for battery storage operation in low voltage distribution network

Preberite več >>

Market-based business model for flexible energy aggregators in distribution network

Preberite več >>

A review of business models for small prosumers in a post-RES subsidy and post-priority dispatch world

Preberite več >>

Napredno vodenje sistemskih shranjevalnikov elektrike v distribucijskem omrežju

Preberite več >>

Pregled poslovno-ekonomskih modelov malih proizvajalcev elektrike po izteku subvencij in prednostnega dispečiranja

Preberite več >>

Long-term security of supply assessment under open electricity market – energy policy impacts in Slovenia

Preberite več >>

Analysis and support policy recommendation of renewable energy sources in western China

Preberite več >>