LEST
ensl

Publikacije

Glavni namen raziskovalnega dela Laboratorija za energetske strategije je preučevati in zagotavljati strateške rešitve na področju elektroenergetike. Moderna organiziranost elektroenergetskega sektorja je popolnoma spremenila strukturo sektorja, poleg tega pa postavila temelje za vključitev akterjev, kot so regulator trga, organizator trga z električno energijo, tržni zastopniki ali borzni posredniki, itd. V ta namen poteka obširno preučevanje različnih modelov organiziranosti trga z električno energijo ter vloge tako novih kot tudi že obstoječih akterjev na trgu z električno energijo. Objave na konferencah ter v znanstvenih publikacijah so plod raziskovalne odličnosti članov Laboratorija ter naših partnerjev.

Področje raziskav Laboratorija za energetske strategije lahko razdelimo v naslednje skupine:

  1. Izračun energetskih bilanc z upoštevanjem trga z električno energijo
  2. Napoved cen električne energije
  3. Stohastični pojavi v elektroenergetiki
  4. Celostno ocenjevanje zanesljivosti dobave električne energije
  5. Razvoj metod in orodij za obvladovanje tveganj in upravljanja s portfelji na trgu električne energije
  6. Strateško ponujanje na trgu električne energije

Raziskovanje opisanih področij zahteva interdisciplinarna znanja. Poleg podrobnih znanj iz elektroenergetike so potrebna še naslednja aplikativna znanja: klasične optimizacijske metode, numerične metode, umetna nevronska omrežja, evolucijsko računanje, simulacijske metode, znanja s področja ekonomije.

Vse raziskave so aplikativne narave in sledijo potrebam elektrogospodarstva. Zaradi tega je sodelovanje med Laboratorijem za energetske strategije in industrijo tesno, kar potrjujejo številni projekti in študije.

 

Enhanced artificial neural network inflow forecasting algorithm for run-of-river hydropower plants

Preberite več >>

The review of market power detection tools in organised electricity markets

Preberite več >>

A review of business models for small prosumers in a post-RES subsidy and post-priority dispatch world

Preberite več >>