LEST
ensl

IRENA: Stroškovno konkurenčni obnovljivi viri energije

Opis: 

Pri iskanju novih in dolgoročnih energetskih strategij oblikovalci politik uresničujejo vedno večjo potrebo po zamenjavi starih elektrarn in reševanju naraščajoče porabe električne energije v večini držav v regiji.

Mednarodna agencija za obnovljivo energijo (IRENA) je izvedla projekt o stroškovno konkurenčni obnovljivi energiji v jugovzhodni Evropi (med drugim: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Albanija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Bolgarija, Srbija, Romunija, Republika Moldavija in Ukrajina). Cilj projekta je sistematično oceniti celotni potencial elektrike v regiji vključno z vsemi možnostmi obnovljive energije (hidroelektrarne, vetrne, sončne fotovoltaične, geotermalne in biomase). Glavni cilj projekta je zapolnitev podatkovne vrzeli v regiji glede potenciala in stroškov za razvoj sončnih fotonapetostnih in vetrnih možnosti.

Več informacij: http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Cost-competitive_power_potential_SEE_2017.pdf

Projektni partnerji:

Joanneum Reaserch, Avstrija

Laboratorij za energetske startegije (LEST), Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Slovenija