LEST
ensl

Mednarodni in raziskovalni projekti

Laboratorij je dejaven v številnih mednarodnih znanstveno raziskovalnih projektih, kjer smo imeli priložnost sodelovati tako z izobraževalno-raziskovalnimi, kot tudi industrijskimi institucijami iz Evrope in celega sveta. Trenutno smo skozi projekte aktivno vključeni v EU raziskovalne programe FP7 in Horizon 2020. 

 

REScoopVPP: Grajenje pametnega ekosistema za energetske skupnosti

Preberite več >>

X-FLEX: Integrirane energetske rešitve in novi tržni mehanizmi za razširjeno fleksibilnost evropskega omrežja

Preberite več >>

COMPILE: Oblikovanje energetskih otokov z vključevanjem skupnosti

Preberite več >>

CROSSBOW: Čezmejno upravljanje energije iz spremenljivih proizvodnih in shranjevalnih enot, ki omogoča trgovanje na veleprodajnem trgu

Preberite več >>

STORY: Dodana vrednost shranjevalnikov energije v distribucijskem omrežju

Preberite več >>

CONSEED: Odločanje o energetski učinkovitosti

Preberite več >>

BET: BioEnergyTrain, Development of advanced curriculum for higher education focusing on bioenergy value chain and its integration in electricity system, biomass and biofuel cycles

Preberite več >>

APRAISE: Ocena medsebojnih povezav politik in njihpov vplivov na trajnostni razvoj v Evropi

Preberite več >>

INCREASE – Increasing the penetration of renewable energy sources

Preberite več >>

IRENA: Ocena OVE potenciala in nacionalnih OVE akcijskih načrtov v državah JVE

Preberite več >>

IRENA: Stroškovno konkurenčni obnovljivi viri energije

Preberite več >>

CRP – Razvoj ekspertnega sistema za optimizacijo obratovanja HE na Savi ter NEK

Preberite več >>