LEST
ensl

Jana Lavrič

Jana Lavrič je strokovna sodelavka na Katedri za elektroenergetske sisteme in naprave, ki vskoči na pomoč pri birokratskih in organizacijskih nalogah.